Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Επέκταση Εξαγωγών

Η Promo Solution, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία οργάνωσης ελληνικών συμμετοχών σε Διεθνείς Εκθέσεις, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες στην ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων εξαιτίας της Πανδημίας COVID 19 (ματαίωση Διεθνών Εκθέσεων και  Β2Β, αδυναμία επισκέψεων και επιχειρηματικών ταξιδίων κ.ά.), διοργανώνει δωρεάν Webinar/Workshop για μικρές και μεσαίες (ΜμΕ) εξαγωγικές επιχειρήσεις (ΜμΕ) Τροφίμων & Ποτών με θέμα “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Επέκταση Εξαγωγών”.

Σκοπός του Webinar/Workshop:

Το Webinar θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη και σκοπός του είναι να αποκτήσουν τα εξαγωγικά στελέχη, υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες σε κρίσιμους τομείς εξαγωγικής τεχνογνωσίας, να ενημερωθούν για την κατάσταση της διεθνούς αγοράς Τροφίμων & Ποτών και τις τάσεις μετά την Πανδημία και να βοηθηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση διαδικτυακών και φυσικών events που επανέρχονται σταδιακά στο διεθνές περιβάλλον, ώστε να οργανώσουν με τη σειρά τους το δικό τους πλάνο ανάπτυξης των εξαγωγών τους.

Θέματα που θα αναλυθούν:

  • Αλλαγές στη συμπεριφορά του διεθνούς καταναλωτή λόγω της Πανδημίας – Τάσεις στον τομέα των Τροφίμων & Ποτών μετά την Πανδημία.
  • Έρευνα ξένης αγοράς – ευκαιρίες/απειλές -Επιλογή αγοράς-στόχου.
  • Τρόποι εισόδου στην ξένη αγορά (άμεση και έμμεση εξαγωγή) – Ιδιαιτερότητες των διαφόρων καναλιών διανομής. Εμπόδια εισόδου στην ξένη αγορά – Αξιολόγηση διανομέων – Κριτήρια επιλογής διανομέα/αντιπροσώπου στην ξένη αγορά.
  • Επώνυμα vsprivate labelπροϊόντα. Aπαιτήσεις ξένων αγοραστών. Προσαρμογές εξαγώγιμου προϊόντος.
  • Διαπολιτισμική Επικοινωνία και διαπραγμάτευση.
  • Προώθηση Εξαγωγών – Διαδικτυακές Εκδηλώσεις, Εκθέσεις καιevents.  Συμμετοχή, αξιοποίηση, follow up .
  • Αναφορά στις αλλαγές στους νέους όρους Incoterms 2020 – Τρόποι Πληρωμής εξαγόμενων εμπορευμάτων – Διασφάλιση των Απαιτήσεων στις διεθνείς συναλλαγές.

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των Τροφίμων & Ποτών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα μικρές και μεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις (ΜμΕ) του κλάδου. Συγκεκριμένα, επιχειρηματίες (ΜμΕ) που έχουν ήδη ή σκοπεύουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα στο ερχόμενο διάστημα και στελέχη εξαγωγών που επιθυμούν να ανανεώσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Χρόνος Διεξαγωγής: 21 και 22 Απριλίου 2021

Διάρκεια:  (17:00 – 21:00)

Δηλώσεις Συμμετοχής: μέχρι 19 Απριλίου 2021 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Κόστος: Δωρεάν

Τύπος: Zoom meeting

Επικοινωνία: 210-9630630, info@promosolution.net

Μετάβαση στο περιεχόμενο