Πρόγραμμα στήριξης 50 εκατ. ευρώ για εξαγωγικές επιχειρήσεις!

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, στις 8 Ιανουαρίου 2018, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω”, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ! Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις, να λάβουν χρηματοδότηση για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει ενίσχυση έως και 50%, για επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού μέχρι και 100.000€ !

Βασικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών προϊόντων και η αύξηση του μεριδίου τους στις αγορές του εξωτερικού.

Δικαιούχοι, ορίζονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα εξής κριτήρια:
• Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον μια 12-μηνη διαχειριστική χρήση.
• Διαθέτουν κωδικούς προϊόντων που περιλαμβάνονται σε παράρτημα που αναμένεται να δημοσιευθεί.
• Παράγουν ή μεταποιούν τα προϊόντα του εν λόγω παραρτήματος.
• Έχουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Αιτήσεις χρηματοδότησης, θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους δικαιούχους του προγράμματος υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αυτό θα παραμείνει ενεργό μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 50 εκατ. ευρώ και το αργότερο μέχρι 18 μήνες από την ανακοίνωσή του, ενώ το χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρονικό ορίζοντα που δεν θα υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ εδώ και στην ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής εδώ.

Εκθεσιακό Πρόγραμμα 2018-2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο